fredag 31 december 2010

Titanica


Fly eller fäkta...

180 grader eller 0?

Välj din utgångspunkt,
ditt vankelmod täcker hela skalan.

Vad slags mod är du byggd av?

*