söndag 8 januari 2012

Strikta preferenser 
Ett slags intuitivt, oreflekterat, omedelbart verkande, djurlikt förhållningssätt.Som mobbing.T.ex.

5 kommentarer: