fredag 7 september 2012

Cykel


Man skjuts iväg likt en artillerigranat i sin bana från att aldrig ha funnits till att aldrig mera finnas, men
cykelänglarna flyger då ikapp och fångar dig tryggt i sina stora guldnät så att du kan skjutas ut på nytt!
Don' ask me why.

livscykel, genetiskt programmerade förändringar som en organism
genomgår från ett stadium till dess att samma stadium återkommer. (NE.)

5 kommentarer: