lördag 8 september 2012

Non-sens


Du är femton år. Du vet redan det mesta, men ingen lyssnar.

Du är femtiofem, du kämpar för att minnas hur man lyssnar.

Nu är du åttiofem. Du hör ingenting - men oj vad du lyssnar.


7 kommentarer: