söndag 16 januari 2011

Normer

- Har du inga egna normer!?
- Jag vill inte ha dina moralpredikningar.
- Du har dina egna normer du.

*

2 kommentarer: