måndag 17 januari 2011

Skrinet (revised)

Problemen hade inget namn, ingen känd beskrivning; var ändå alltid närvarande, genomsyrande de inblandades medvetanden likt svavlet i en försurad sjö, glömsk av vad som en gång levat där.
Kuratorer, psykologer, terapeuter... analyserna räckte nog till och innehållet hade man ganska väl räknat ut. Vad som ännu saknades var nyckeln.
Skrinet var så gott som öppnat men på nyckeln satt det ett pris.
Tillsammans hade man säkert haft råd om man bara velat.
Slå ihop valutorna.
Inte velat.

*

5 kommentarer: